FIBEP

Медиа мониторинг на чуждестранни медии по специално зададени критерии от страна на клиента и списък от медии. Медиа мониторингът представлява резюмета на английски език, обобщаващи основните теми и публикации от европейските и чуждестранни медии, чрез сътрудничеството със Световната асоциация на клипинг агенциите – FIBEP.

Информационна агенция „Фокус“ е първата и единствена българска медиа член на световната представителна организация на агенциите, работещи в областта на пресклипинга и медийния мониторинг – FIBEP. Нейна основна цел е предоставянето на форум за обмяна на опит, идеи и инициативи между членуващите компании. В условията на свръхинформираност на съвременното общество FIBEP гарантира на своите членове достъп до най-новите технологични и бизнес решения, които са гаранция за висококачествен медиен мониторинг. Основана през 1953 г. в Париж, FIBEP обединява над 110 агенции от над 60 страни. Като член на FIBEP асоциацията, Информационна агенция „Фокус“ работи с над 45 международни партньори, с които успешно си сътрудничи в реализирането на мащабни проекти за медиа мониторинг.