Контент анализи

Изготвяне на количествени и качествени анализи на база публикациите в медиите. Анализите съдържат аналитични данни, като обобщение се изготвят графични изображения и таблици, съдържащи информация за типа медии, имена на автори, броя материали и разположението на публикациите, оценка на тона на материалите, теми и др. в зависимост от изискванията на клиента.