Кампаниен мониторинг

Оптимално проследяване на PR кампании и събития, отразени в медиите, с цел отчитане на резултатността им.  Проследяват се подробно и прецизно по ключови думи и периоди всички информационни материали, публикувани и излъчени в медиите (в рамките на предлагания от Фокус пълен пакет медии).

Услугата е максимално полезна за работата на рекламните и PR агенции, както и за организаторите на събития за добиване на максимална представа за успеваемостта на кампанията в медийното пространство и сред потенциалните аудитории. Кампанийният мониторинг дава база за изготвяне на анализи, подготвяне на анкети  и планиране на бъдещи кампании и събития.