Рекламен мониторинг

Проследяване на рекламни и PR кампании в печатните медии. Клипинг и измерване на материалите и остойностяване на база тарифите за публикации в пресата с опция за изготвяне на анализи, спрямо получената информация. Проследяване на публикациите за цели сектори, както и конкретни компании. Предоставяне на възможност за селектиране на специализирани печатни издания, представляващи интерес за клиента.