Медиа мониторинг

Цялостно проследяване присъствието в медиите (преса, радио, телевизия и онлайн) на базата на индивидуалните критерии на клиента, във формат, отговарящ на специфичните им изисквания. Мониторингът се предоставя на специална или индивидуална бланка, съдържаща източник и дата на публикацията, автор, пълен текст и изображение (линк) на статията. „Фокус“ предлага и резюмиране на информацията от материалите, както и тяхната специфична и приоритетна подредба, отговаряща на нуждите на клиента.